Điều Khoản Sử Dụng

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên trang web economics.edu.vn, bao gồm nhưng không giới hạn vào bài viết, hình ảnh, video, và tài liệu khác, là tài sản của Economics Edu và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

Người sử dụng không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Sử Dụng Trang Web

Bằng cách sử dụng trang web economics.edu.vn, bạn đồng ý tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành và chấp nhận trách nhiệm về việc sử dụng trang web này theo quy định của pháp luật.

Bạn cam kết không sử dụng trang web này để tạo ra, truyền tải hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu vi phạm pháp luật hoặc gây hại đến trang web hoặc người dùng khác.

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập và không chia sẻ tài khoản của mình với người khác.

Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục trang web sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.

Quyền Riêng Tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết tuân thủ các quy định về quyền riêng tư theo quy định trong Chính sách Bảo Mật của chúng tôi.

Vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web Economics Edu. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web ngay lập tức.